Predaj, Vyjednávanie, Prezentácia
Komunikácia, Asertivita, Telefonická komunikácia
Kontakty
Naši klienti
Služby vzdelávania
Náš lektorský tím:
Lektori a tréneri pôsobiaci v našich radoch
sú predovšetkým odborníci vo svojej oblasti
lektorovania. V rámci svojho zamestnania a
podnikania uplatňujú poznatky a nástroje
ktoré na tréningu ....
čítať ďalej
O spoločnosti
Zoznam školení
Ponuka služieb
Informácie:
T:
+421 917 214 644
@: ziska@e-lektor.sk
Tréningové programy RIADENIE:
Obchod
Riadenie
Soft Skills
Koučing na pracovisku
Tréningy a školenia
Analýza vzdelávacích potrieb:
Školenia a tréningy pripravujeme podľa
niekoľkých východiskových parametrov
klienta. Môže ísť o kurz či školenie pri
ktorom má klient predstavu o obsahu a
zameraní školenia, ktoré podľa jeho
požiadaviek pripravíme. Čoraz častejšie sa
však stretávame s potrebou prípravy
celkového vzdelávacieho programu, ktorý
pomáha klientovi napĺňať jeho ciele.
....
čítať ďalej
Lektori:

Mgr. Ľubomír Žiška
V rámci svojej kariéry pôsobil niekoľko rokov ako manažér oddelenia
vzdelávania so zodpovednosťou za tím lektorov. Dnes je poradcom
obchodných skupín klientov a špecialistom na rozvoj pracovných tímov.
Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. dipl. Mgmt.
Braňo má 25 ročnú prax vo vzdelávaní dospelých a ako vysokoškolský
učiteľ sa vzdelávaniu venuje dodnes. Manažérske vzdelanie a prax si
rozširoval štúdiom v zahraničí, vďaka čomu dokáže klientom
poskytnúť veľmi široký a zároveň konkrétny rámec riešení.
JAR s E.lektorom