Predaj, Vyjednávanie, Prezentácia
Tím, Koučing, Produktivita, Motivácia, Konflikty
Kontakty
Naši klienti
Služby vzdelávania
Náš lektorský tím:
Lektori a tréneri pôsobiaci v našich radoch
sú predovšetkým odborníci vo svojej oblasti
lektorovania. V rámci svojho zamestnania a
podnikania uplatňujú poznatky a nástroje
ktoré na tréningu ....
čítať ďalej
O spoločnosti
Zoznam školení
Ponuka služieb
Informácie:
T:
+421 917 214 644
@: ziska@e-lektor.sk
Obchod
Riadenie
Soft Skills
Tréningové programy SOFT SKILLS:
Telefonická komunikácia
Tréningy a školenia
Analýza vzdelávacích potrieb:
Školenia a tréningy pripravujeme podľa
niekoľkých východiskových parametrov
klienta. Môže ísť o kurz či školenie pri
ktorom má klient predstavu o obsahu a
zameraní školenia, ktoré podľa jeho
požiadaviek pripravíme. Čoraz častejšie sa
však stretávame s potrebou prípravy
celkového vzdelávacieho programu, ktorý
pomáha klientovi napĺňať jeho ciele.
....
čítať ďalej
Lektori:

Mgr. Ľubomír Žiška
Komunikáciu chápe ako jadro všetkých zručností a platformu pre ich
realizáciu. Ako absolvent tréningových modulov Business Neuro-linguistic
programming odovzdáva absolventom nielen komunikačné nástroje, ale aj
schopnosť samostatne ich rozvíjať.
MUDr. Ľubomír Ruttkay:
Ľubo už osem rokov úspešne poskytuje psychologicko-poradenské
služby svojim klientom ohľadom životného štýlu, zmeny vnútorných
postojov a schopnosti komunikovať. Jeho nesmierne hlboký vhľad do
komunikácie a jej princípov mu umožňuje prakticky a jasne viesť
účastníkov k efektivnejšej a cielenej komunikácii.
JAR s E.lektorom