Súčasnosť:
Spoločnosť e.lektor je poskytovateľom špecializovaných vzdelávacích a tréningových služieb pre
spoločnosti zo všetkých oblastí trhu. Našim cieľom je napĺňanie vízie vedomostnej spoločnosti ktorá
rozumie, že ľudský kapitál je rozhodujúcim faktorom pre udržanie a posilnenie profitability podnikov.
Obchodnícke zručnosti
Vyjednávanie
Prezentácia
Motivácia
Time manažment
Leadership
Komunikácia
Asertivita
Neverbálny prejav
Príprava tréningu
Vyhodnotenia
Certifikáty
e.lektor © 2010
O spoločnosti
Kontakty
Naši klienti
Tréningy a školenia
Služby vzdelávania
Informácie:
T:
+421 917 214 644
@: ziska@e-lektor.sk
Zoznam školení
Ponuka služieb
Hľadáte skutočne
dobrý tréning?
JAR s E.lektorom